ใบรับรองพันธุ์ประวัติ / Certificate


loading...
เลขไมโครชิพบัตรสมาร์ทการ์ด {{certificateDatas.cid}} NA
คุณภาพเนื้อ {{certificateDatas.meat_quality}} NA
ระยะการขุน (เดือน) {{certificateDatas.fatten_period}} NA
น้ำหนักปัจจุบัน (กก.) {{certificateDatas.weight}} NA
น้ำหนักซาก (กก.) {{certificateDatas.carcass_weight}} NA
เลขไมโครชิพ Gass Tag RFID {{certificateDatas.gass_tag}} NA
เลขไมโครชิพ EarTag RFID {{certificateDatas.ear_tag}} NA
สายพันธุกรรมพ่อ {{certificateDatas.fl}} NA
สายพันธุกรรมแม่ {{certificateDatas.ml}} NA
ID ใบรับรอง {{ cerpets_id }}
ชื่อ {{ certificateDatas.pet_name }}
วัน/เดือน/ปีเกิด {{ formatDate(certificateDatas.birthday) }}
เพศ

ผู้

เมีย

สี {{ certificateDatas.color }}
สายพันธุ์ {{ certificateDatas.breed_name }}
ผู้เลี้ยงดู (เจ้าของปัจจุบัน) {{ certificateDatas.caregiver }}
ใบรับรอง ตรวจสอบแล้ว ยังไม่รับรอง
ระดับสายเลือด {{ certificateDatas.blood ? certificateDatas.blood : 'ไม่ระบุ' }}
ผู้พัฒนาสายพันธุ์ {{ certificateDatas.breed_dev ? certificateDatas.breed_dev : 'ไม่ระบุ' }}
สัญลักษณ์เบอร์ตัว {{ certificateDatas.number ? certificateDatas.number : 'ไม่ระบุ' }}
รางวัลและเกียรติประวัติ
ไม่มีข้อมูล
ลักษณะทางพันธุกรรมหรือคุณสมบัติต่างๆ
ค่าน้ำหนักแรกเกิด (กก.) {{certificateDatas.bw}} NA
ค่าน้ำหนักเมื่อหย่านม (205 วัน) (กก.) {{certificateDatas.ww}} NA
ค่าน้ำหนักเมื่อโคกระบืออายุครบ 1 ปี (กก.) {{certificateDatas.yw}} NA
วันที่ผสมพันธุ์ {{ formatDate(certificateDatas.breed_date) }} NA
เส้นรอบวงของอัณฑะ (ซ.ม.) {{certificateDatas.sc}} NA
ส่วนสูง/ความกว้าง/ความยาว (ซ.ม.) แรกคลอด {{certificateDatas.cw_f}} NA
ส่วนสูง/ความกว้าง/ความยาว (ซ.ม.) {{certificateDatas.cw}} NA
รอบอก/รอบคอ/ยาวหาง (ซ.ม.) แรกคลอด {{certificateDatas.chest_f}}/{{certificateDatas.neck_f}}/{{certificateDatas.tail_f}} NA
รอบอก/รอบคอ/ยาวหาง (ซ.ม.) {{certificateDatas.chest}}/{{certificateDatas.neck}}/{{certificateDatas.tail}} NA
ผลตรวจดีเอ็นเอพ่อแม่ {{certificateDatas.dna_parent}} NA
ผลตรวจดีเอ็นเอไขมันแทรก {{certificateDatas.dna_fat}} NA
ผลตรวจดีเอ็นเอเนื้อนุ่ม {{certificateDatas.dna_tend}} NA
วันที่กําหนดคลอด {{ formatDate(certificateDatas.delivery) }} NA
ความเชื่อง (%) {{certificateDatas.doc}} NA
การคลอดเองตามธรรมชาติ ใช่ ไม่ใช่ NA
การคลอดเองตามธรรมชาติในโคกระบือสาวท้องแรก ใช่ ไม่ใช่ NA

ประวัติสายพันธุ์

ประวัติสายพันธุ์โคหรือกระบือ
1st Generation 2nd Generation
พ่อพันธุ์

{{ father.pet_name }}

ID ใบรับรอง : {{ getCerpetCode(father) }}

สี : {{ father.color }}

ดูเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล

{{ father1.pet_name }}

ID ใบรับรอง : {{ getCerpetCode(father1) }}

สี : {{ father1.color }}

ดูเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล

{{ parent1.pet_name }}

ID ใบรับรอง : {{ getCerpetCode(parent1) }}

สี : {{ parent1.color }}

ดูเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
แม่พันธุ์

{{ parent.pet_name }}

ID ใบรับรอง : {{ getCerpetCode(parent) }}

สี : {{ parent.color }}

ดูเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล

{{ father2.pet_name }}

ID ใบรับรอง : {{ getCerpetCode(father2) }}

สี : {{ father2.color }}

ดูเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล

{{ parent2.pet_name }}

ID ใบรับรอง : {{ getCerpetCode(parent2) }}

สี : {{ parent2.color }}

ดูเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล